Bases Legales Concurso SORTEO 010221

OBXECTO


KALEKÓI S.L. organiza o sorteo de 5 caixas de leite a través da súa páxina de Facebook e conta de Instagram, no que poden participar tódolos usuarios de Facebook e  Instagram residentes no territorio de España. A entrega do premio realizarase no domicilio ou dirección que nos indique a persoa premiada dentro da Península Ibérica, non se realizarán envíos ás illas.


DESCRICIÓN


Para poder participar no sorteo é necesario ser fan da nosa páxina de Facebook, ou seguidor de  Instagram, e realizar un comentario na respectiva publicación  etiquetando a unha perosa coa que compartiría o premio.


DURACIÓN DO SORTEO


O sorteo estará activo entre o 01 e o 07 de febreiro de 2021.


PREMIO


O premio consiste nunha Caixa de 4 botellas de leite enteiro  pasteurizado Kalekói 1,5l.

Os gañadores anunciaranse o 8 de febreiro de 2021, a través da páxina de Facebook e a conta de  Instagram de KALEKÓI. Se nun prazo de 7 días a persoa ganadora non se pon en contacto connosco, unha vez anunciado que foi premiada, entendemos que rexeita o premio e procederemos a seleccionar de forma aleatoria unha novo gañador.
A selección da persoa premiada levarase a cabo coa ferramenta SocialGest.


PROTECCIÓN DE DATOS


Os datos dos participantes trataranse conforme ás disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consllo,  do 27 de abril de 2016, relativo á protección das personas físicas no  que respecta ao tratamento de  datos persoais. A indicación dos datos persoais do ganador terá carácter obrigatorio para a xestión do premio.


CLÁUSULAS ESPECÍFICAS


A participación no sorteo supón a aceptación expresa do participante das bases do sorteo. O incumprimento de calquera destas bases por parte do participante, determinará a súa descalificación.
KALEKÓI SL, resérvase o dereito a modificar algunha cláusula ou condicións do sorteo, sempre e cando se deba a un funcionamento incorrecto do mesmo e que o obxectivo sexa correxilo.