Bases Legais Concurso SORTEO ESPECIAL DÍA DA NAI 2021

OBXECTO

 KALEKÓI S.L. organiza o sorteo de 1 lote formado por:

  • Pendentes “Brincos Kalekói” de Palneta Tres Zetas

  • 4 Packs de Iogur Kalekói con Amorodo

  • 2 Botellas de Leite pasteurizado kalekói

 O sorteo realizase a través da súa páxina de Facebook e conta de Instagram, no que poden participar tódolos usuarios de Facebook e Instagram residentes no territorio de España.

 A entrega do premio realizarase no domicilio ou dirección que nos indique a persoa premiada dentro da Península Ibérica, non se realizarán envíos ás illas.

  DESCRICIÓN

 Para poder participar no sorteo é necesario:

  • Ser fan da nosa páxina de Facebook (kalekói), ou seguidor de Instagram (Kalekoi_lacteos).

  • Ser fan de Facebook da páxina Planeta TRES ZETAS, ou seguidor de Instagram da conta, @planetatreszetas.

  • Darlle a ME GUSTA a publicación

  • ETIQUETAR a 2 persoas diferentes en comentarios tantas veces como queirades.

  DURACIÓN DO SORTEO

 O sorteo estará activo entre o 28 abril e o 1 de maio de 2021.

   PREMIO

 Os gañadores anunciaranse o 2 de maio de 2021, a través da páxina de Facebook e a conta de Instagram de KALEKÓI. Se nun prazo de 7 días a persoa ganadora non se pon en contacto connosco, unha vez anunciado que foi premiada, entendemos que rexeita o premio e procederemos a seleccionar de forma aleatoria unha novo gañador.

 A selección da persoa premiada levarase a cabo coa ferramenta SocialGest.

 

  PROTECCIÓN DE DATOS

 Os datos dos participantes trataranse conforme ás disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consllo, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das personas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais. A indicación dos datos persoais do ganador terá carácter obrigatorio para a xestión do premio.

  CLÁUSULAS ESPECÍFICAS

 A participación no sorteo supón a aceptación expresa do participante das bases do sorteo. O incumprimento de calquera destas bases por parte do participante, determinará a súa descalificación.

 KALEKÓI SL, resérvase o dereito a modificar algunha cláusula ou condicións do sorteo, sempre e cando se deba a un funcionamento incorrecto do mesmo e que o obxectivo sexa correxilo.