BASES LEGAIS : PROMOCIÓN REGALO CUCHARA PERSONALIZADA KALEKÓI

Kalekói S.L con domicilio social en Bergazos, 36 – 36500 Lalín (Pontevedra), levará a cabo unha promoción desde o 17 de Novembro ao 17 de Decembro de 2021, ambos inclusive, nos supermercados Gadis.
1 – Premio.
 
Unha culler de madeira personalizada coa marca Kalekói. Limite da promoción, ata 200 unidades.
 
2 – Mecánica.
 
Para participar na promoción, o cliente deberá enviar a foto do billete de compra, realizada en supermercados Gadis, que conteñan un mínimo de 4 unidades de iogur con castaña 125 g Kalekói. Devandito billete, debe corresponder a compras realizadas entre o 17 de Novembro e o 17 de Decembro de 2021. Para reclamar o agasallo, débese enviar: Unha foto do billete que cumpra estas condicións ao correo: ola@kalekoi.com Unha dirección de envío Un número de teléfono para o seu contacto, se fose necesario. Establécese un prazo de ata 4 meses, para que a empresa poida enviar á dirección facilitada pola persoa gañadora, a súa culler. Só realizaranse envíos á península (non illas) e máximo unha culler por billete/dirección.
 
3 – Participantes.
Poderán participar na promoción as persoas físicas que cumpran os requisitos anteriormente mencionados. O sorteo e envío do produto é válido só dentro da Península.
 
4 -Aceptación das Bases.
 
Os participantes, polo mero feito de participar na presente promoción, aceptan estas bases e o criterio de Kalekói SL. Polo que, a manifestación da non aceptación da totalidade destas bases, supón a exclusión do participante e por tanto Kalekói quedará liberado do seu cumprimento.
 
5 -Disposicións Adicionais.
Kalekói non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros que poidan afectar o desenvolvemento xeral da presente promoción.
 
6 – Protección de datos.
 
De conformidade co disposto na lexislación de protección de datos, e concretamente no Regulamento UE 2016/679, informámoslle que os datos de carácter persoal que vostede nos proporcione serán tratados por KALEKÓI coa finalidade de xestionar a entrega dos premios obtidos. Os datos serán incorporados a un ficheiro e conservados mentres sexa necesario para atender esa finalidade, ou ben ata que se solicite a súa cancelación. Informámoslle que os seus datos poderán ser cedidos temporalmente a outras empresas para efectos de identificación e entrega física dos obsequios. Fóra deste suposto, os devanditos datos non seranlle transferidos a terceiras persoas sen o seu correspondente consentimento. Así mesmo, KALEKÓI atópase lexitimada para o citado tratamento polo consentimento prestado por vostede ao aceptar a cláusula de protección de datos habilitada con ese fin.